Thông tin sự kiện hè 2021 Ninja School


I)Thời gian

Thời gian diễn ra sự kiện 16h00 sau bảo trì vào ngày 31/5. Thời gian kết thúc hết ngày 30/6/2021

II) Nội dung

1. Con Diều tuổi thơ

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Ninja đánh quái sẽ có cơ hội nhận được những nguyên liệu như: Giấy, tre, dây, vải...
- Công thức làm Diều như sau:
+ Diều giấy: 3 tre + 2 dây + 3 giấy + màu vẽ thô sơ.
+ Diều vải: 2 tre + 3 dây + 2 vải + màu vẽ cao cấp.
- Sử dụng Diều Giấy các Ninja sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng hấp dẫn như:
 • Kinh nghiệm
 • Đá nâng cấp
 • Thẻ bài kinh nghiệm gia tộc
 • Dơi đen
 • Bát bảo
 • Hoa tuyết
 • Hắc ngưu
 • Tượng linh thảo 
- Sử dụng Diều Vải các Ninja sẽ có cơ hội nhận được những phần những cực kỳ hấp dẫn như:
 • Đá 10
 • Đá 11
 • Kinh nghiệm
 • Bát bảo
 • Chim Tinh Anh
 • Rương Bạch Ngân
 • Rương huyền bí
 • Thẻ bài kinh nghiệm gia tộc
 • Hoa tuyết
 • Hắc ngưu
 • Tượng linh thảo 

2. Diệt Rồng

- Vào các khoảng thời gian như sau 12h, 19h , 21h, 23h. Cạnh trường học sẽ xuất hiện Tử Lôi Diệu Thiên Long mang tới nhiều phần thưởng hấp dẫn.

3. Thong thả câu quà

- Để câu được những món quà bất ngờ thì bạn cần phải có Cần câu vàng được bán tại NPC Goosho.
- Khi có Cần câu vàng các bạn tới các khu vực sông hồ nước để tiến hành thả câu và chờ nhận phần thưởng hấp dẫn như Khí bảo, lang bảo, bát bảo, rương bạch ngân, rương huyền bí, chim tinh anh....

III. Lưu ý

- Sử dụng Thẻ bài kinh nghiệm gia tộc giúp người chơi tăng kinh nghiệm gia tộc của mình đồng thời tăng điểm cống hiến của cá nhân sử dụng.
- Hết sự kiện các vật phẩm trong sự kiện sẽ không sử dụng được nữa.
- Màu vẽ thô sơ được bán tại NPC Tabemono.
- Màu vẽ cao cấp được bán tại NPC Goosho.
- Các vật phẩm sự kiện cũ sẽ bị xóa bỏ.

Thân.

Mẹo: Các ID vật phẩm trong sự kiện lần này:


ID 428: Tre
ID 429: Dây
ID 430: Giấy
ID 431: Vải
ID 432: Màu vẽ thô sơ
ID 433: Màu vẽ cao cấp
ID 434: Diều giấy
ID 435: Diều vải

0 Comments