Nhiều anh em không biết nếu nạp lượng thì sẽ được bao nhiêu, nhất là khi khuyến mãi X2, X3. Hôm nay SesenBlog sẽ thống kê chi tiết cho anh em bên dưới nhé.


Mệnh giá (Giftcode, Momo, ATM) Không khuyến mãi Khuyến mãi X2 Khuyến mãi X3 Số vé tặng lượng
50.000 91 161 231 5
100.000 195 345 495 10
200.000 455 805 1155 20
500.000 1430 2530 3630 50
1.000.000 3250 5750 8250 100

Như vậy, qua bài viết này của SesenBlog, các bạn hoàn toàn biết được và nạp tiền sao cho hợp lý nhất nhé. Đừng phung phí quá nha, nhưng nếu bạn có điều kiện thì cũng không sao cả ^^