Hồ sơ, sổ sách trong hoạt động giáo dục trẻ em tại trường mầm non

Hồ sơ, sổ sách trong hoạt động giáo dục trẻ em tại trường mầm non

Hiện nay, các quy tắc trong hoạt động giáo dục trẻ em tại trường mầm non được thực hiện đúng theo Điều lệ trường mầm non do BGDĐT ban hành. Sau đây, THƯ KÝ LUẬT xin gửi đến Quý Khách hàng quy định về hồ sơ, sổ sách trong hoạt động giáo dục trẻ em tại trường mầm non.

Hồ sơ, sổ sách trong hoạt động giáo dục trẻ em tại trường mầm non

Cụ thể, Điều 25 Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT quy định hệ thống hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em bao gồm:

* Đối với nhà trường:

 • Hồ sơ quản lý trẻ em;
 • Hồ sơ quản lý trẻ em học hòa nhập (nếu có);
 • Hồ sơ quản lý nhân sự;
 • Hồ sơ quản lý chuyên môn;
 • Sổ lưu trữ các văn bản, công văn;
 • Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính;
 • Hồ sơ quản lý bán trú.

* Đối với giáo viên:

Sổ kế hoạch giáo dục trẻ em;

 • Sổ theo dõi trẻ: điểm danh, khám sức khỏe, theo dõi đánh giá trẻ;
 • Sổ chuyên môn: dự giờ, tham quan học tập, ghi chép các nội dung sinh hoạt chuyên môn;
 • Sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

Bên cạnh đó, tại Điều 24 và 26 Điều lệ Trường mầm non cũng quy định các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cụ thể như sau:

    Thực hiện đo chiều cao, cân nặng, ghi và theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi mỗi tháng một lần, trẻ em từ 24 tháng tuổi trở lên mỗi quý một lần;

    Căn cứ quy định về chuẩn phát triển trẻ em theo độ tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ em;

    Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ được tiến hành thông qua các hoạt động theo quy định của chương trình giáo dục mầm non. Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm: chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc giấc ngủ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn;

    Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm: hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao động; hoạt động ngày hội, ngày lễ;

    Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ còn thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các cha mẹ trẻ và cộng đồng.

Ngoài ra, theo Điều 38 Điều lệ Trường mầm non cũng quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non là có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải đáp ứng yêu cầu giáo dục đối với trẻ em. Trang phục của giáo viên và gọn gàng, sạch sẽ phù hợp với hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đặc biệt, tại Điều 40 Điều lệ Trường mầm non quy định các hành vi giáo viên không được làm bao gồm:

 • Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp;
 • Xuyên tạc nội dung giáo dục;
 • Bỏ giờ; bỏ buổi dạy; tùy tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục;
 • Đối xử không công bằng đối với trẻ em;
 • Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền;

Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em; làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

0 Comments