Sách giáo khoa Toán lớp 10 KNTT (Kết nối tri thức với cuộc sống) tập 1 và tập 2

Sách giáo khoa Toán 10 Tập 1 và Tập 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (KNTT) - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sách sẽ được đưa vào sử dụng từ năm học 2022-2023.

Nhóm tác giả biên soạn

  • Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên)
  • Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng chủ biên)
  • Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà,
  • Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.
{tocify} $title={Nội dung bài viết}

Xem trước SGK Toán 10 KNTT Tập 1

{getButton} $text={Download SGK Toán 10 KNTT Tập 1} $icon={download} $color={#f67575}

Xem trước SGK Toán 10 KNTT Tập 2

{getButton} $text={Download SGK Toán 10 KNTT Tập 2} $icon={download} $color={#f67575}

Nếu các bạn thấy sự chia sẻ này thật bổ ích hãy chia sẻ để cho nhiều người cùng sử dụng nhé! Nếu tải về gặp lỗi các bạn có thể để lại bình luận bên dưới admin sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

0 Comments