Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

Tuyen-dung
Tuyen-dung
Tuyen-dung

Các câu hỏi tình huống thi tuyển giáo viên mần non 2021

CÂU 1. Trong khi tổ chức hoạt động cho trẻ tại lớp, có cháu không thựchiện theo yêu cầu của cô, xử lý tình huống này như thế nào? (30 điểm)  CÂU 2. …
Tuyen-dung

Đề cương ôn thi viên chức giáo viên mần non năm 2021 phần 2

Đề cương ôn thi viên chức giáo viên mần non năm 2021 CÂU HỎI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH GDMN Câu 1. Nêu nội dung tổ chức hoạt động ngoài trời?(30 điểm) C…
Tuyen-dung

Đề cương ôn thi viên chức giáo viên mần non năm 2021

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN PHỎNG VẤN TÌNH HUỐNG Đề 1:  Anh (Chị) hãy nêu nhiệm vụ của người giáo viên tại điều 35 trong điềulệ trường mầm non 2008? (40 điểm) …
Newest