input license here
lap-trinh-android
Show all

RecyclerView Using GridLayoutManager Android adapter

RecyclerView Using GridLayoutManager Android adapter Trong Android, RecyclerView là phiên bản nâng cao và linh hoạt của ListView và GridView...

Tìm hiểu Fragment trong Android

Trong Android, Fragment là một phần của hoạt động cho phép thiết kế hoạt động theo mô-đun hơn. Sẽ không sai nếu chúng ta nói rằng một phân m...

Random

Sticky