Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

tư vấn marketing tổng thể
tư vấn marketing tổng thể

Mọi thứ bạn cần biết ngay bây giờ

Cập nhật ngày 7 tháng 9, 2021 . Giai đoạn phân phối là nơi bạn thử nghiệm mục tiêu, thông tin chi tiết về khán giả, lựa chọn chiến thuật …

28 Ý tưởng cho trải nghiệm và nội dung sự kiện ảo, trực tiếp và kết hợp tốt hơn

Khi mọi người ở nhà, các sự kiện trực tiếp sẽ chuyển sang trực tuyến. Hai phần ba (67%) của các nhà tiếp thị B2B và 39% các nhà tiếp thị B2…

4 lỗi tiếp thị nội dung này có thể khắc phục được: Đây là cách

Sai lầm 1: Tạo nội dung mà không biết ai, cái gì hoặc tại sao Sai lầm 2: Nội dung của bạn là tự ái và thiếu sự đồng cảm Sai lầm 3: Bạn đã đ…
Newest