Ẩn bài viết mới nhất ngoài trang chủ blogspot

Ẩn bài viết mới nhất ngoài trang chủ blogspot
Ẩn bài viết mới nhất ngoài trang chủ là một thủ thuật thường được áp dụng cho các blog tin tức hoặc chủ blog mong muốn ẩn bài viết ở trang chủ để hiển thị những bài biết theo nhãn khác theo mong muốn của mình. Và đây là thủ thuật để có thể ẩn bài viết mới nhất ngoài trang chủ trong blogger/blogspot.

Để thực hiện bạn phải xác định id của widget "Bài đăng trên blog", thông thường nó đều có id là "Blog1". Với một số blog có thể khác. Các bạn xác định tìm đoạn code sau để biết id của  widget "Bài đăng trên blog":

<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'>{codeBox}


Hướng dẫn ẩn bài viết mới nhất ngoài trang chủ của Blogger/Blogspot

Đăng nhập Blogger ~> Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Thêm đoạn code này vào ngay phía trên thẻ </b:skin>

<style>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
#Blog1 {
display:none;
visibility:hidden;
}
</b:if>
</style>{codeBox}

Lưu Mẫu lại và xem kết quả, chúc bạn may mắn thành công!..

0 Comments