Hệ Mặt trời (Solar system) của chúng ta gồm có Mặt trời, 8 hành tinh và 240 vệ tinh tự nhiên (Mặt trăng), trong đó con người đang đặt mục tiêu lên định cư trên sao Hỏa trong vòng 20 năm tới.

Liệu hàng trăm hàng ngàn năm nữa khi con người đi di cư khắp vũ trụ, chuyện khoa học viễn tưởng như Star Wars có thành hiện thực?
Theo Nam Air - Tinh Tế