Vật nuôi mới: "Rùa" đã được cập nhật tại Nông Trại AVATAR

 Chào các bạn,

Vật nuôi mới: "Rùa" đã được cập nhật tại Nông Trại AVATAR.


Chi Tiết :

  • Thời gian lớn : 1 ngày
  • Giá mua: 2000 xu 
  • Giá bán: 5000 xu
  • Đơn vị hồ cá: 1

💥ĐẶC BIỆT💥

Từ 22/06 - 28/06, để chào mừng sự ra mắt của Rùa,

- Khi bạn bán một con Rùa trưởng thành, bạn sẽ NHẬN ĐƯỢC x2 số xu khi bán (+5000 XU = 10000 XU)

Chúc các bạn online vui vẻ

Thân 

0 Comments