Ninja School: Bảo trì thu hồi ngọc bug, thay đổi nhỏ NPC Shinwa

 Nội dung bảo trì lúc 14h45 ngày 27/7:

1. Tịch thu ngọc bug

- Tiến hành thu hồi toàn bộ ngọc bug, bao gồm cả ngọc đã khảm lên đồ nếu có

2. Fix lỗi

- Fix lỗi không vào được game khi đang đi lôi đài mà bị mất kết nối.

3. 1 số thay đổi về treo bán tại NPC Shinwa

- Vật phẩm treo tại Shinwa sẽ chỉ tồn tại từ lúc treo cho đến khi máy chủ bảo trì . Sau khi máy chủ bảo trì xong thì toàn bộ đồ treo tại shinwa sẽ được trả lại cho người chơi.

4. Mở lại mua bán Shinwa


Để báo lỗi về việc liên quan đến tịch thu ngọc, các bạn vui lòng báo lỗi Tại đây.

0 Comments