Hướng về tâm dịch Tp. Hồ Chí Minh với những bức tranh thắm đượm tình người!

 Trước làn sóng thứ 4 của Đại dịch Covid-19, số ca mắc tiếp tục tăng ở mức 4 con số và cứ tăng liên tục trong nhiều ngày để rồi phải nhìn thấy những kỷ lục về số ca mắc mới. Với tâm dịch hiện nay là Thành phố Hồ Chí Minh hay cái tên thân thương Sài Gòn hoa lệ bấy lâu đã phải chìm vào màn đêm nhưng... màn đêm ấy không tối bởi trong đấy, ta vẫn còn thấy thấm đượm tình người mang hai chữ "Việt Nam".

Sài Gòn sẽ không chết mà Sài Gòn chỉ đang ốm mà thôi!
Mặc dù vậy, vẫn luôn có những thế lực luôn tìm cách sử dụng Đại dịch Covid-19 cho công tác chống phá, phủ nhận thành quả chống dịch của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong khi chúng ta vẫn chưa thể giúp ích gì cho đất nước thì hãy ở yên tại nhà, tuân thủ các biện pháp 5K của Bộ Y Tế và không lan truyền tin giả, tin sai sự thật. 

Tất cả vì một Việt Nam chiến thắng đại dịch!

Tổng hợp

0 Comments