Ninja Shool: Bảo trì NPC Shinwa, thêm tùy chọn "Nhận lại vật phẩm"

 Bảo trì Shinwa trong ngày 13/8, sau bảo trì thì item treo ở Shinwa khi hết hạn treo sẽ không cho nhận tự động nữa.

Muốn nhận lại item dc trả lại từ shinwa thì vào shinwa chọn "Nhận lại vật phẩm" nha.

Nếu có item trả về mà chưa nhận lại item thì ko dc treo tiếp nha.

Sau bảo trì mở lại Shinwa luôn.

0 Comments