Ninja School: Bảo trì gấp, khóa giao dịch, Shinwa

Vào lúc 19h30, Ninja School tiến hành bảo trì khẩn cấp tất cả 9 server. Sau khoảng 20 phút, bảo trì đã hoàn tất nhưng đáng tiếc là đã khóa chức năng giao dịch và khóa NPC Shinwa.


Theo nhiều nguồn tin không chính thức thì nguyên nhân có thể là để kiểm tra vật phẩm bug, xu bug trong game. Hãy cùng xem NPH game sẽ làm gì tiếp theo nhé!

0 Comments