Thất thú ải là một tính năng khá giống hang động trong Ninja School. Chúng ta cùng xem nó có gì khác nhau nhé!

Điều kiện đi Thất Thú Ải

  • Đạt level 50 trở lên.
  • Lập nhóm đủ 6 người.

Thời gian đi Thất Thú Ải

Một tuần có 3 ngày mở cửa thất thủ ải là thứ 3, thứ 5, thứ 7. Trong các ngày đó thì ải mở vào lúc 9h và 21h để nhóm trưởng điểm danh, sau đó 30 phút ải mở cho các bạn vào, các bạn có 1h để tham gia.

Lưu ý: mỗi ngày chỉ được đi phó bản duy nhất một lần.

Hướng dẫn đi Thất Thú Ải


Nhóm trưởng đến báo danh tại NPC Rikudou ở các trường, sau khi mở ải thì tất cả thành viên vào ải.

Thất thủ ải có tổng cộng 7 ải và các bạn phải vượt qua từng ải một. Khi bắt đầu phòng chờ sẽ xuất hiện mộc nhân 13 triệu HP, nó như bù nhìn ý đứng im cho các bạn đánh, 5 người trong nhóm đánh mộc nhân và 1 người vào ải đánh quái. Người vào ải nếu chết hoặc nếu đánh hết quái trong ải thì sẽ nhận được thất thủ bảo và ra ngoài để người khác vào. Các bạn lưu ý nếu vẫn đang đánh mộc nhân thì phải chờ đánh hết hãy vào ải nhé, nếu không mộc nhân sẽ hồi đầy HP.

Khi đánh chết mộc nhân, một thành viên bất kì tham gia đánh sẽ nhận được 1 thất thủ bảo.

Các bạn cứ vào ải đánh lần lượt hết 6 người lại vòng lại từ đầu, sau khi vượt qua hết 6 ải và 5 mộc nhân thì ải thứ 7 xuất hiện boss mực ống. Lúc này cả nhóm vào ải đánh boss, boss này rất yếu đánh tí là chết. Đánh xong sẽ win thất thủ ải và cả nhóm mỗi người đều nhận được 1 thất thủ bảo.

HP và dame quái dựa theo chỉ số cả nhóm và đánh quái trong đây cũng được kinh nghiệm. Thất thủ bảo khi mở ra sẽ nhận được 1 trong các phần thưởng: thẻ tinh tú, đá nâng cấp, mặt nạ không khoá.