• Giá Bitcoin đang củng cố gần 44.200 USD.
  • Ethereum dao động trên 3.100 USD, XRP vẫn dưới 0,85 USD.
  • NEO tăng 12%, trong khi LEO tăng mức lỗ hàng tuần lên 24%.

Giá Bitcoin không thể tăng được trên 44.500 USD. BTC đã điều chỉnh thấp hơn và di chuyển xuống dưới 44.200 USD trước khi phục hồi. Hiện tại (11:55 UTC) đang giao dịch trên 44.200 USD và không đổi cả trong ngày và trong tuần.

Bên cạnh đó, hầu hết các altcoin lớn cũng đang tìm kiếm hướng đi. ETH đứng đầu gần 3.200 USD và điều chỉnh thấp hơn. XRP có thể quay trở lại vùng hỗ trợ 0,80 USD. ADA đang hợp nhất dưới 1,10 USD.

Tổng vốn hóa thị trường

Nguồn: tradingview.com

Giá bitcoin

Sau khi đối mặt với sự từ chối trên 44.650 USD, giá bitcoin đã điều chỉnh thấp hơn. BTC đã giảm xuống dưới 44.500 USD và 44.200 USD. Nó thậm chí đã tăng đột biến dưới 44.000 USD trước khi quay trở lại. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo là gần mức 43.500 USD, dưới mức giá có thể kiểm tra 43.200 USD. Bất kỳ sự giảm giá nào nữa có thể làm tăng áp lực bán đối với việc di chuyển lên 42.500 USD.

Ở chiều ngược lại, mức kháng cự ban đầu là gần 44.400 USD. Mức kháng cự tiếp theo là gần mức 44.500 USD. Mức đóng cửa trên 44.500 USD có thể đưa giá về mức 45.500 USD.

Giá Ethereum

Giá Ethereum đã cố gắng vượt qua vùng kháng cự 3.200 USD. Tuy nhiên, ETH đã không thể tiếp tục cao hơn và đã điều chỉnh xuống dưới 3.150 USD và hiện đang củng cố gần 3.100 USD. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần 3.000 USD, dưới mức giá có thể kiểm tra 2.950 USD.

Rào cản ban đầu ở phía tăng là gần mức 3.150 USD. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo là 3.200 USD, trên đó giá thậm chí có thể vượt qua 3.250 USD.

Giá ADA, BNB, SOL, DOGE và XRP

Cardano (ADA) đã không thể vượt qua vùng kháng cự 1,12 USD. Nó hiện đang củng cố dưới mức 1,10 USD. Mặt khác, mức 1,05 USD là mức hỗ trợ chính, dưới mức giá có thể kiểm tra 1,02 USD.

BNB đã vật lộn trên mức 440 USD. Nó đang điều chỉnh thấp hơn và giao dịch dưới 430 USD. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần 425 USD, dưới ngưỡng này có nguy cơ di chuyển về phía hỗ trợ 412 USD.

Solana (SOL) vẫn đang củng cố mức tăng trên mức 100 USD. Mức kháng cự ngay lập tức là gần mức 105 USD. Một động thái rõ ràng trên mức 105 USD có thể làm tăng cơ hội di chuyển trên mức 112 USD.

DOGE không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 0,155 USD. Nó đang giảm xuống mức 0,142 USD. Nếu phe gấu vẫn hoạt động, giá có thể kiểm tra 0,135 USD. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần 0,124 USD.

Giá XRP đã phải vật lộn để vượt qua ngưỡng kháng cự 0,850 USD. Nó hiện đang bị mắc kẹt gần mức 0,820 USD. Nếu có thêm khoản lỗ, giá có thể trượt xuống 0,80 USD trong thời gian tới.

Thị trường altcoin khác ngày nay

Một số altcoin đã tăng hơn 5%, bao gồm AVAX, ALGO, MANA, AXS, KLAY, NEO, TFUEL, RLY và QTUM. Trong số này, NEO đã tăng 12% trong một ngày, vượt qua mức 25 USD và tăng mức tăng hàng tuần lên 8%. Trong khi đó, LEO tiếp tục giảm – giảm 7% trong một ngày và 24% trong một tuần, giảm xuống dưới 5,80 USD.

Tóm lại, giá bitcoin đang tìm hướng gần 44.200 USD. Nếu BTC giảm xuống dưới 43.500 USD, nó có thể phải đối mặt với áp lực bán gia tăng. Ngược lại, nó vẫn có thể cố gắng di chuyển đến 45.500 USD.

_____

Tìm giá tốt nhất để mua / bán tiền điện tử: