input license here
ảnh xưa
Show all

Ảnh SaDec tháng 12/1969

Cùng xem lại một số ảnh SaDec năm 1969 được chụp bởi William (Bud) Skinner Rạch Cái Sơn 12/1969 Nhà mặt tiền sông Sadec  Trẻ em tắm sông Sa...

Hình ảnh xưa và nay Sa Đéc

Tồn tại từ ngay xưa, Sa Đéc đã và đang trở thành một thành phố năng động tại khu vực ĐBSCL với mục tiêu đến năm 2025 trở thành thành phố loạ...

Ảnh Sa Đéc xưa

Một số hình ảnh xưa về Sa Đéc hay còn gọi là Tỉnh Sa Đéc thời kỳ Pháp Thuộc. Nguồn ảnh: https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72...

Random

Sticky