Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

C
C
C

Viết chương trình sắp xếp tăng dần trong C

Bài toán đặt ra hãy sắp xếp tăng dần của một dãy số nhập vào bằng ngôn ngữ lập trình C , có nhiều cách để xử lý bài toán sắp xếp , nhưng hôm nay mình…
C

Viết chương trình kiểm tra năm nhuận C

Bài toán viết chương trình kiểm tra năm nhuận trong C , yêu cầu của bài toán đặt ra là hãy nhập vào một năm bắt kỳ kiểm tra năm đó có phải là năm nhu…
C

Lập trình C - Tìm số bé nhất của một số nguyên

Bài toán: Cho số nguyên dương gồm k chữ số tìm số bé nhất của số nguyên đó. Đầu vào Nhập một số nguyên dương Đâu ra Số bé nhất trong số nguên dương đ…
C

Lập trình C - Tính tổng tất cả các ước số của số nguyên dương n

Bài Toán : Bạn hãy nhập vào một số nguyên dương tính tổng các ' ước số' của số nguyên dương n đó. Đâu vào: Một số nguyên dương n Đầu ra: Tổn…
C

Lập trình C - Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n

Hôm nay Lập trình C sẽ trình bày cho các bạn một bài toán đơn giản trong lập trình c, thực ra để thực hiện được bài toán này các bạn chỉ hiểu rõ thu…
C

Lập trình C - Viết chương trình nhập vào số nguyên n nếu chẵn thì gấp đôi

Hôm nay Thủ thuật lập trình sẽ trình bày một bài toán trong lập trình c cơ bản, mọi người có thể tham khảo ví dụ cơ bản sau đây, để thực hiện được bà…
Newest