input license here
TIME Coin
Show all

Cập nhật mới nhất về Timestope về việc KYC Crowd

Chúng tôi sẽ mở KYC CROWD, nơi xử lý hoàn hảo hệ thống xác minh KYC của 250 quốc gia. TimeStope KYC CROWD sẽ được khai trương vào ngày 11 ...

Timestope phát hành ví và 1 số hướng dẫn về ví Time

App khai thác tiền điện tử Time(Timestope) đã cho KYC và phát hành ví. Cả nhà cùng xem Video hướng dẫn về Ví nhé $ads={1} Tham gia kênh mạng...

Thông báo cập nhật từ Timestope: Xác minh KYC sẽ sớm có

Xêm thêm:  Hướng dẫn đào TIME Coin(Timestope) $ads={1} 1. Xác minh KYC sẽ có từ tháng Một 25, 2021 (GMT + 0) cho người dùng từ cao nhất đến ...

Cập nhật mới nhất App kiếm tiền Timestope: Chuyển đổi Time coin sang ĐÔ LA($) và các chức năng khác

Cập nhật mới nhất App kiếm tiền Timestope: Chuyển đổi Tcoin sang ĐÔ LA($) và các chức năng khác   Ai chưa tải app kiếm tiền thì xem hướng dẫ...

Timestope thông báo đã khắc phục lỗi điểm danh hằng ngày từ ngày 29/10

Cập nhật phiên bản 1.0.15 để khắc phục mọi vấn đề bạn gặp phải cho đến bây giờ. Từ hôm nay-29 Kiểm tra tham dự hoạt động bình thường. Vậy nê...

Thông báo chính thức từ Timestope Support

Mọi người vào CH play cập nhật phiên bản mới nhé là sẽ trở lại bình thường!   ′′ Cảm ơn vì đã chờ đợi lâu dài. Cả nhóm mở rộng máy chủ và ổn...

Random

Sticky