input license here
thuduc
Show all

Cách xin giấy phép xây dựng mới trực tuyến ở Thủ Đức

Thành Phố Thủ Đức đã cho phép xin giấy phép xây dựng trực tuyến, dành cho các công trình xây dựng mới và cần xin giấy phép tại Thủ Đức. Bài...

F0 tại Thủ Đức liên hệ ai để được giúp đỡ?

Thành Phố Thủ Đức vừa đưa ra thêm số hotline  TTYT thành phố Thủ Đức , trong các trường hợp F0 tại Thủ Đức không liên hệ được với  UBND phư...

Hoạt động cụ thể và Danh sách cấp độ dịch tại các phường thuộc TP Thủ Đức

Ngày 19/11, UBND Thành phố Thủ Đức ban hành Công văn số 7059 về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Nhằm đả...

Random

Sticky