input license here
vnedu
Show all

VnEdu Teacher ứng dụng dành cho giáo viên

VnEdu Teacher ứng dụng dành cho giáo viên. Nếu vnEdu Connect là ứng dụng tra cứu điểm thi dành cho phụ huynh và học sinh, thì vnEdu Teacher...

Cách đăng nhập và làm kiểm tra trên LMS VNEdu

Để vào học online, học sinh cần đăng nhập vào trang website để học học online là lms.vnedu. Cùng xem hướng dẫn cách đăng nhập cho học sinh t...

Cách gửi thông báo trên VNEDU

Trong quá trình sử dụng VNEDU , giáo viên cũng cần phải gửi thông báo cho phụ huynh hay các loại thông báo khác. Với chức năng gửi thông bá...

Cách sửa lỗi phụ huynh không tra cứu được điểm

Nhiều phụ huynh thắc mắc tại sao không tra cứu được điểm trên VNEdu Connect dù đã đăng ký tài khoản thành công. Cùng xem hướng dẫn từ VNEdu...

Cách làm việc offline cho GVBM

Thường khi sử dụng VNEDU , giáo viên cần phải có mạng Internet để sử dụng các tính năng trên quản trị VNEDU, nhưng VNEdu đã phát triển thêm...

Cách thay đổi số thứ tự học sinh

Trong quá trình sử dụng, nếu giáo viên muốn thay đổi số thứ tự của học sinh trong lớp thì có thể xem hướng dẫn từ VNEdu để thay đổi số thự ...

Random

Sticky