Hé lộ cập nhật sắp tới trong Ninja School: hang động 10x, trang bị 10x, pet mới?

 Hang động và trang bị 9x đã ra được vài năm, sắp tới NPH game sẽ ưu ái hơn đến với các ninja level cao, cụ thể từ 100 trở lên nhé ^^

Một vài cập nhật sắp tới theo tin tức "hóng hớt" cụ thể như sau:

  • Ra mắt hang động 10x
  • Ra mắt trang bị 10x
  • Ra mắt pet mới: Cửu vĩ hồ,...
  • Boss mới???...
ảnh từ chính NPH game

Cụ thể thì chưa biết chính xác thời gian sẽ cập nhật, nhưng anh em cũng chuẩn bị dần thôi nào. Ad hóng xem nó như thế nào quá ^^

0 Comments