Ninja School: Thông báo nhận lại ngọc đợt 3

 Các nhân vật có ngọc ko vào game từ  4/8 trở về trước. Vẫn chưa vào lại game thì vào trước Thứ 6 Tuần này. (ngày 20/8)

Các nhân vật nhận 0 ngọc cũng sẽ dc nhận lại trong 2 ngày Thứ 7 và Chủ Nhật tuần này.

Lưu ý: Đợt trả ngọc này là đợt cuối cùng. Các bạn nhớ vào 2 ngày trên để nhận lại ngọc nếu 2 đợt trước chưa nhận được nhé.

0 Comments