Sau 1 vài tuần fix phải level 30 mới giao dịch được, thì chiều nay game bảo trì với cập nhật sau:

1. Giảm level giao dịch về 5

2. Giảm level treo shinwa về 5

3. Tăng tỷ lệ đồ không khóa khi trang trí cây thông


Xem thêmNinja School: Nửa đêm bảo trì fix đi vào lòng đất ngày 13/12Fix lv30 mới giao dịch được là ngu hay khôn?