input license here
didong
Show all

“Android gốc” hay AOSP là gì?

Bạn có thể đã nghe thuật ngữ “Android gốc” được sử dụng phổ biến trong thế giới điện thoại thông minh. Mọi người thường sử dụng thuật ngữ n...

Cách truyền tệp/file bằng cáp USB giữa điện thoại Android và máy Windows, Mac và Chromebook

Đôi khi bạn cần truyền file giữa điện thoại Android của bạn với máy tính Windows hay Mac, bạn có thể sử dụng bluetooth để truyền file khá t...

Chức năng lọc cuộc gọi trên điện thoại Pixel 6, Pixel 6 pro và Android 12

Vào tháng 2 năm 2020, một bài viết đã giải thích cách sử dụng chức năng sàng lọc cuộc gọi tiện dụng mà Google đã giới thiệu cho điện thoại P...

Random

Sticky