Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

giao-duc
giao-duc
giao-duc

Đề thi viên chức tiểu học Hà Nội

THỰC HÀNH VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN CẤP TIỂU HỌC Môn: Cơ bản Ngày kiểm tra: 18/5/2020 Thời gian làm bài: 150 phút không kể thời gian…
giao-duc

Đề cương ôn thi viên chức mầm non 2020

Đề cương ôn thi viên chức mầm non 2020 Đề cương ôn thi viên chức mầm non 2020 là tài liệu ôn thi viên chức mầm non chính thức năm 2020 của tỉnh Quản…
giao-duc

Quy định về hồ sơ sổ sách trong các cơ sở giáo dục mầm non

Quy định về hồ sơ sổ sách trong các cơ sở giáo dục mầm non Thực hiện công văn số 1399/SGDĐT-GDMN ngày 31/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyê…
giao-duc

Hồ sơ, sổ sách trong hoạt động giáo dục trẻ em tại trường mầm non

Hồ sơ, sổ sách trong hoạt động giáo dục trẻ em tại trường mầm non Hiện nay, các quy tắc trong hoạt động giáo dục trẻ em tại trường mầm non được thực…
Newest