input license here
web-30
Show all

FTX Europe đang tạo NFT tập trung vào Web3 và lễ hội âm nhạc Tomorrowland

FTX Europe đang cộng tác với Tomorrowland , một sự kiện âm nhạc điện tử, để giới thiệu các khả năng của web3 vào lễ hội. Là một phần của tr...

DeHealth ($ HLT) là gì? Kiến trúc giao thức web 3.0 mới dành cho y tế

Đại dịch COVID-19 đã bộc lộ những thách thức sức khỏe hiện có. Việc thiếu một hệ thống thống nhất để trao đổi dữ liệu y tế đáng tin cậy và ...

Ocean Mollu ($ OMO) là gì? Một thế giới ảo song song với thế giới thực

Ocean Mollu là một đại dương 3D dựa trên Web3.0 Chơi để kiếm tiền Metaverse (GameFi). Nó sẽ được triển khai trong BSC và sẽ dần dần hỗ ...

4 cách Web3 sẽ thay đổi Internet

Gần đây, các nền tảng truyền thông hàng đầu như Facebook, Youtube và Reddit đã công bố nhiều tin tức và sáng kiến ​​liên quan đến Web3. Ví ...

Gamium ($ GMM) là gì? Metaverse xã hội phi tập trung đầu tiên và danh tính kỹ thuật số của con người

Gamium là metaverse đầu tiên kết nối tất cả chúng với nhau, làm cho hình đại diện và nội dung tương thích với đa metaverse. Tạo Hình đại di...

Tại sao phân quyền không phải là mục tiêu cuối cùng của Web3?

Việc chuyển đổi từ Web2 sang Web3 là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi nhu cầu phân quyền ngày càng tăng, một số câu hỏi quan trọng về t...

Random

Sticky